ประวัติตรุษจีนที่ไม่ว่าชาวไทยหรือว่าชาวจีนก็ต้องต่างก็เห็นจุดสำคัญ

ตรุษจีน เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ที่ชาวจีนแต่ละคนจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเช่นนั้นผู้ที่ไม่ทราบประวัตวันตรุษจีนที่แท้จริงลองมาศึกษากันดู โดยตรุษจีนจะเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่อดีตสมัย แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด ซึ่งตรุษจีนจะเป็นวันที่มีการฉลองภายในเทศกาลใบไม้ผลิ ผู้คนส่วนใหญ่จะมีการเริ่มซื้อของขวัญ เสื้อผ้า พร้อมทั้งอาหารกันมากมาย

 
วันตรุษจีน
นับได้ว่าวันตรุจีนเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งก็เป็นไปได้ โดยเฉพาะในเรื่องการทำความสะอาดนั้น เป็นสิ่งที่คนจีนค่อนข้างให้ความสำคัญเป็นอย่าง ซึ่งถือว่าเป็นวันทำความสะอาดบ้านครั้งยิ่งใหญ่กันเลย โดยจะทำความสะอาดตั้งแต่ชั้นบน ลงมาชั้นล่าง รวมไปถึงบริเวณหน้าบ้าน ข้างหลังบ้าน ซึ่งจะหมายถึงว่า เป็นการเอาสิ่งร้าย ๆ ออกไป พร้อมกับอีกส่วนหนึ่งการทำความสะอาดหน้าต่าง ซึ่งจะมีความหมายว่า อยู่ดีกินดี รุ่งเรือง อายุยืน เป็นต้น ประวัติวันตรุษจีนเพราะเช่นนั้นวันตรุษจีนจึงกลับเป็นวันที่มีการรอคอยกันมานาน เพราะปีหนึ่งจะมีหนึ่งครั้ง จึงเป็นเหตุให้เห็นได้ว่าเป็นประเพณีที่ได้ทำการผูกมัดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแต่งกาย อาหาร ซึ่งจะมีความหมายเช่นเดียวกัน สำหรับอาหารที่เหมาะสมกับภายในช่วงวันตรุษจีนทุกท่านควรทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก เพราะอาหารที่นำมาไหว้วันตรุษจีนนั้น จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป จึงควรทำการหาความรู้ประวัติวันตรุษจีนให้ได้มาก
 
เพราะเช่นนั้นประวัติวันตรุษจีน จึงกลับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ยิ่งในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน หรือคนไทย ก็หันมาให้ความสำคัญกันมากเพิ่มขึ้น จนเป็นเหตุให้ทุกบ้านเรือนต่างพากันไหว้ตรุษจีนกันมากเพิ่มขึ้น ก็เพราะว่าเชื่อว่าเป็นเสริมสร้างความสุข พร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวได้มาก