ประวัติความเป็นมาของนารีผล

นารีผล เป็นพันธ์ไม้ที่มีตามความเชื่อจากตำนานป่าหิมพานต์ เป็นพืชพันธุ์ที่มีการออกลูกเป็นผู้หญิง เมื่อผลสุข เหล่าบรรดา กินรี ฤาษี คนธรรพ์ จะมีการนำไปเสพสังวาส ซึ่งต้นกำเนิดของนารีพล จะมีตำนานอยู่ว่า เมื่อครั้งก่อนพระเวสันดร และพรนางมัทรี และพร้อมกับกัณหาและชาลี ได้มีการถูกขับไล่ออกจากเมืองนคร พร้อมทั้งเดินทางไปในป่าหิมพานต์และมีการบำเพ็ญเพียรพร้อมกับมีการปฎฺบัติธรรมอยู่ที่นั้นกันเลย

 
ถือได้วา นารีผล เป็นเรื่องที่มีมาในอดีตสมัยแล้ว ซึ่งความเชื่อของเทพธิดาขณะใดที่มีต้นนารีผลออกดอกออกมา ก็เปรียบเหมือนว่าเป็นวิมาน แห่งรุกขเทพเกิดขึ้น  ซึ่งความงามของนารีผล แต่ละผลจะมีความต่างกันออกไป แต่แต่กรรมของเทพธิดาแต่ละคน พร้อมทั้งเทพธิดาที่ได้มีการมาจุติที่นารีผล  ก็เกิดจากดวงที่ตนเองได้ทำขึ้นไว้ก่อนหน้านี้ เพราะเช่นนั้นความงดงามของนารีผล จึงทำเอาเหล่าวิทยาธรตบะแตกกันได้ หากว่าพวกเขาเหล่านี้จิตใจไม่แข็งพอ ก็จะมีบางคนนำไปเสพบำเรอกับนารีผล จนเกิดความตบะแตกทำเอาฤทธิ์ที่มีก็เสื่อมลงไปนั่นเอง  ไม่อาจที่จะเหาะได้ต่อไปได้ จึงทำให้หมดโอกาสที่จะมีการเจอะเจอกับนางมัทรีอีกแน่ๆ
 
ประวัติความเป็นมาของนารีผล
นารีผล และนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวข้องนารีผล ที่สามารถทำการหาข้อมูลกันได้ง่าย ๆ โดยที่ตัวท่านเองทำการค้นหาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือว่าผ่านทางหนังสือที่เกี่ยวกับวรรณคดีต่าง ๆ ก็จะสามารับทราบเรื่องราวเกี่ยวข้องนารีผลในสมัยก่อน ๆ ได้อย่างชัดเจน