ประทับใจตัวตนของหน่วยงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่คอยปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนกลาง

การรุดหน้าในการทำหน้าที่ ย่อมมีศักยภาพให้เห็นกันอยู่เสมอ เพราะว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นสำนักงานที่มีความชัดเจนทางด้านหน้าที่ด้วยความสัจธรรม แต่ถึงอย่างไรก็ดี งานทางด้านการพิมพ์จำนวนมากค่อนข้างเป็นสิ่งพิมพ์กันลอกเลียน โดยการผลิตและการจัดพิมพ์ของหน่วยงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะต้องมีขั้นตอนผลิตที่เด่นชัดพร้อมกับไม่เหมือนใคร การคุ้มกันการปลอมแปลงในเอกสารหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐ ที่คณะกรรมการให้ความเห็น ไม่ว่าจะเป็น ตั๋วรถเมล์ ตั๋วรถประจำทาง บขส. บัตรผ่านทางของการทางพิเศษฯ และสติ๊กเกอร์ของกรมสรรพสามิต ฯลฯ และถึงแม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้จะไม่ได้สร้างผลกำไรให้เป็นจำนวนมากเท่าไหร่นัก แต่ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ และรับพิมพ์งานในราคาต่ำกว่าสำนักพิมพ์ของเอกชนก็ยังคงมีให้เห็นในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งถือได้ว่านี่คืองานส่วนหนึ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก ตลอดจนกระทั่งเป็นการแสดงให้เห็นในเรื่องของประสิทธิภาพจนได้รับความไว้วางใจอีกด้วย

 
สลากกินแบ่ง
เมื่อทุกสิ่งต้องดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้งจำเป็นมีข้อวินัยในการบังคับ ซึ่งนอกจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดพิมพ์และดูแลอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนั้น ตลอดจนต้องทำหน้าที่ในการจัดสื่อสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วนั้น ยังคงมีหน้าที่ในการจัดพิมพ์สลากบำรุงการกุศล พร้อมทั้งใบตรวจผลการออกรางวัล รวมไปถึงงานพิมพ์อื่น ๆ ที่รับจ้างจากภายนอกอีกด้วย และนี่ก็คือหน้าที่ส่วนหนึ่งส่วนใดที่ทางหน่วยงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำต้องดำเนินการอย่างมาก โดยที่ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในรูปแบบที่จะต้องทำเอาได้ตามวัตถุประสงค์พร้อมกับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง การดำเนินการสลากกินแบ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นการทำด้วยความสุจริต มีวินัย อย่างเสมอต้นเสมอปลาย