น้ำคูเมืองเชียงใหม่มีคุณลักษณะใช้ในการเล่นน้ำช่วงสงกรานต์ได้

เพราะบริเวณคูเมืองประตูสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บุรุณุปกรณ์ ที่เป็นนายกเทศมนตรี พร้อมทั้งนายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรี พร้อมกับตลอดทั้งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ทางเจ้าหน้าที่ ส่วนช่างสุขาภิบาล ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในคูเมือง ตามหลักวิชาการหลังจากมีข่าวออกมากับการตรวจพร้อมทั้งวิเคราะห์น้ำของทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมในภาคที่ 1 ได้มีการะบุว่าน้ำรอบคูเมืองมีสภาพเสื่อโทรมอยู่ 8 จัดร่วมกัน

 
นับได้ว่า คูเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว แต่ว่าด้วยมีข่าวนี้ออกมา เกี่ยวข้องแม่น้ำคูเมือง ที่กำลังมีปัญหา โดยมีการขุดลอกกำจัดตะกอนก่อนโรยปูนขาว พร้อมกับเติมคลอรีน ติดตั้งเครื่องเติมออกซิเจนบนผิวน้ำ ซึ่งจะมีผลตรวจสอบคุณภาพน้ำร่วมกับทางหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ได้มีการยืนยันว่าคุณภาพน้ำในปีนี้ดีกว่าปีที่แล้ว เพราะว่ามีการผันน้ำใหม่เข้ามาในคูเมือง จึงทำให้สาด ปลอดภัย เพื่อการเล่นน้ำสงกรานต์แน่นอน ส่วนกรณีข่าวที่ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมในภาคที่ 1 ได้มีการระบุว่าคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม น่าจะมาจากการตรวจวัดก่อนที่จะมีการผันน้ำดีเข้ามาในคูเมือง  และยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ทางเทศบาลดำเนินการตามมาตรการมากมาย ซึ่งจะมีข้อมูลของคณะเทคโนโลยีการประมงและทางทรัพยากรทางน้ำ  มหาวิทยาลัยแม่โต้ ที่มีการเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาในรอบ ๆ คูเมือง พบว่าได้มีระบบนิเวศและคุณภาพน้ำอยู่ภายในเกณฑ์ที่ดีมาก  พร้อมทั้งมีสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
 
คูเมืองเชียงใหม่
เพราะฉะนั้น คูเมืองเชียงใหม่ ที่ตอนนี้ถือได้ว่ายังมีคุณภาพดี หากทุกคนช่วยกันดูแลคูเมือง ก็ย่อมมีน้ำที่สะอาด สำหรับข่าวนี้ตกเป็นข่าวที่น่าสนและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ใคร ๆ คูเมืองเชียงใหม่ ก็ไม่พลาดเข้ากับการติดตามข่าวสารนี้กันเลยก็ว่าได้