นางตะเคียน ภูตผีที่อาศัยอยู่ภายในต้นตะเคียนตามความเชื่อ

ความเชื่อของคนโบราณ ค่อนข้างพูดถึง นางตะเคียน ซึ่งถือว่าเป็นภูตผีที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียน หรือว่า ไม้ตะเคียน ซึ่งไม้ตะเคียนถือว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ และตามความเชื่อคือ นางตะเคียน จะมีอยู่ภายในไม้ตะเคียนทุกต้น ถ้าหากได้พบเจอหรือบูชา อาจจะเกิดโชคลาภตามมาอย่างไม่น่าเชื่อ

 

แต่ทว่าโดยตามหลักธรรมชาติแล้ว ไม้ตะเคียนโดยมาก เมื่อนำมาทำเป็นเสาเรือนของบ้าน ตามธรรมดาแล้วไม้ขนาดใหญ่จะมีการขยายตัว และอาจจะมีเสียงลั่นดังขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเสียงประหลาด บางทีไม้ตะเคียนที่เราได้เห็น อาจจะมีการตกน้ำมัน ซึ่งมีสีคล้ายกับเลือดของมนุษย์ และด้วยลักษณะแบบนี้จึงส่งผลทำให้คนโบราณโดยมาก เชื่อว่ามีวิญญาณอย่าง นางตะเคียน สิงอยู่ ซึ่งบางคนกลับบอกเล่าถึงเรื่องของ เสาร้องไห้ จนออกเสียงผิด ๆ กันไปตาม ๆ กันว่า เสาไห้ และกลายมาเป็นชื่ออำเภอหนึ่งของประเทศไทย ยิ่งกว่านั้นตามหลักความเชื่อที่บอกต่อ ๆ กันมา นั่นก็คือ นางตะเคียนจะเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะสวยงามมาก นุ่งห่มสไบเฉียง และนุ่งห่มด้วยชุดไทยเป็นหลัก และภายในปัจจุบันชาวบ้านโดยมาก มักฝันถึงนางตะเคียนว่ามีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ จมอยู่ภายในแม่น้ำและให้ตามหา

 

และเมื่อชาวบ้านฝันเห็น นางตะเคียน มาบอกเล่า จึงพยายามออกตามหาไม้ตะเคียนที่จมอยู่ภายในแม่น้ำ ปรากฏว่ามักจะพบเจอทุกครั้ง และทุกอย่างก็เป็นจริงตามความฝัน ส่งผลทำให้เกิดความเชื่อที่หนักแน่น ยิ่งกว่าคำสาธยายที่บอกต่อ ๆ กันมาเสียอีก