ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่หมู่บ้านขอบด้ง เพื่อที่จะสัมผัสชีวิตที่แปลกแยก

ใครที่ได้เที่ยวเชียงใหม่ โดยเฉพาะที่หมู่บ้านขอบด้ง ก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากชาวไทยเช่นเรา ซึ่งเขาทั้งหลายมีวิถีชีวิตที่ลำบากพร้อมกับมีโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียนในสิ่งต่าง ๆ ที่น้อยกว่า แต่พวกเขาก็สามารถยืนหยัดพร้อมทั้งดำรงชีวิตอยู่บนช่องทางที่มีความเรียบง่ายนี้ได้อย่างสุขสงบ เหมือนเป็นต้นแบบที่ดีของการดำรงชีวิตนั่นเอง และสำหรับผู้เดินทางท่านใดที่สนใจ อยากจะมีโอกาสเรียนรู้และศึกษาประเพณีนิยมของหมู่บ้านนี้ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปรบกวนหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคลของพวกเขา จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดโครงการไกด์น้อย ที่คอยสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อเป็นตัวช่วยในการบรรยายวิถีชีวิตของชนเผ่าทั้งสองแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกพร้อมทั้งสร้างความรักในท้องถิ่นเชียงใหม่ได้ด้วย

 
เที่ยวเชียงใหม่
ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวเชียงใหม่ ที่ต้องการเที่ยวเชียงใหม่ในรูปแบบเบาสบาย ก็อาจจะเป็นการท่องเที่ยวในสถานที่มากมาย ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างของชนบท หรือกลุ่มคนเชื้อชาติหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นมาในบริเวณพื้นที่เชียงใหม่แห่งนี้ ตัวอย่างเช่น หมู่บ้านขอบด้ง ถือว่าเป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงเผ่ามูเซอดำกับเผ่ามูเซอแดง ซึ่งทั้งสองเผ่านี้ได้ทำการตกลงเป็นพันธมิตรและอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องต่างชนเผ่า เพราะชาวเขาสองเผ่านี้ค่อนข้างนับถือผีพร้อมทั้งมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมทั้งความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเป็นสำคัญ เป็นเหตุให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการผลักดันจากโครงการหลวงในด้านการเกษตรพร้อมทั้งด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของชนเผ่าทั้งสองให้มั่นคง ส่วนทางเข้าบริเวณหน้าหมู่บ้านมักจะมีการจำลองบ้านพร้อมกับวิถีชีวิตของชาวมูเซอให้ได้พบ