ท่องเที่ยวที่เกาะช้าง ค้นเจอกับแหล่งท่องเที่ยวเหตุการณ์ในอดีต

สถานที่ท่องเที่ยวที่เกาะช้างอย่าง บ้านสลักคอก นับได้ว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงเคยเสด็จเยี่ยมพร้อมทั้งทรงประทับรอยพระบาท เพื่อที่จะสร้างพระอุโบสถพร้อมกับพระราชทานนามวันสลักคอกว่า “วัดวัชคามคชทวีป” นั่นเอง นอกจากนี้ บ้านสลักคอกยังคงมีกิจกรรมให้นักเดินทางได้เกิดความสนุกสนานพร้อมกับบันเทิงอีกมากมาย ซึ่งทำให้ผู้เดินทางสามารถเกิดความตรึงใจได้ไม่รู้ลืม
 
เกาะช้าง
ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของเกาะช้างที่มีความสะดุดตาทางธรรมชาติ สามารถค้นพบสถานที่เที่ยวใหม่ ๆ ในสไตล์เดียวกันนั้น เราอาจจะค้นพบได้ในเกาะช้างอีกมากมายหลากหลายสถานที่เลยทีเดียว และหนึ่งในนั้น เราก็คงต้องยกแหล่งท่องเที่ยวอย่างบ้านสลักคอกขึ้นมาด้วย เนื่องจากหมู่บ้านสลักคอก เป็นหมู่บ้านชาวเรือชายฝั่งที่ยังคงมีสภาพวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ทำให้นักเดินทางสามารถเพลิดเพลินได้เลยทีเดียว และเนื่องจากบ้านสลักคอก เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเกาะช้างที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ทางด้านตะวันออก ซึ่งอยู่ในเขตตำบลเกาะช้างใต้ เหมือนเป็นหมู่บ้านชาวเรือชายฝั่ง ที่ยังคงมีการดำรงชีวิต และใช้ชีวิตด้วยวิถีชีวิตประเพณีนิยมแบบดั้งเดิม รวมไปถึงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเช่นกัน บรรยากาศโดยรอบในพื้นที่แห่งนี้จะประกอบไปด้วยป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง ซึ่งมีพื้นที่จำนวน 650 ไร่ด้วยกัน
 
เพราะเช่นนั้น ถ้าเราจะเดินทางเที่ยวที่เกาะช้างทั้งที เราก็ต้องได้ค้นพบกับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่คุณเองหรือใคร ๆ ก็คงจะยังไม่ได้เดินทางไปสัมผัส ก็เพราะว่าอย่างน้อยเกาะช้างก็แอบแฝงไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกมากมายหลากหลายสถานที่ โดยเฉพาะสถานที่เที่ยวต่าง ๆ เหล่านี้ ก็เป็นพื้นที่แห่งความสมบูรณ์ไม่ใช่น้อย