ทัศนาจรสัมผัสกับมากหลายสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ตามชุมชนหมู่บ้านคุ้ม

การท่องเที่ยวเพื่อไปสัมผัสจุดชมทิวทัศน์กิ่วลม  ซึ่งเป็นหนึ่งภายในสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ค่อนข้างอยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนถึงทางแยกภายในเส้นทางหมู่บ้านคุ้ม ซึ่งจะประกอบไปด้วยหมู่บ้านปะหล่องนอแล พร้อมทั้งหมู่บ้านมูเซอของด้งทางหนึ่ง อาจเลือกชมทะเลหมอกพร้อมทั้งวิวพระอาทิตย์ทั้งขึ้นพร้อมกับตกได้เป็นอย่างดี แถมยังทำให้ผู้เดินทางที่เดินทางสู่ที่เที่ยวเชียงใหม่ภายในรูปแบบนี้ ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่าง แต่ก็เป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เพียงพอพร้อมทั้งมีความสุขได้อย่างถาวร ยิ่งไปกว่านี้ ผู้เดินทางยังคงสามารถชมวิวทัศนียภาพที่เป็นภูเขาหรือแนวเขาได้อย่างมากด้วยกัน ภายในลักษณะของทิวเขานี้จะเปรียบเสมือนเป็นภาพพื้นหลัง พร้อมทั้งทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ชมวิวทิวทัศน์ที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่สวยงามโดยรอบอย่างกว้างขวาง และเมื่อใดสำหรับสถานที่เที่ยวเชียงใหม่อย่างหมู่บ้านคุ้มมีสภาพอากาศที่ดี ท้องฟ้าแจ่มใส ก็จะสามารถมองเห็นเกษตรดอยอ่างขางได้เช่นกันค่ะ

 
สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
การคลำหาสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ ที่ทำให้นักเดินทางส่วนใหญ่ต้องสะดุดตา ถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวค้นหาแหล่งท่องเที่ยวได้ไม่ยาก เนื่องจากสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ส่วนมาก มักจะเป็นสถานที่ที่ประกอบไปด้วยต้นไม้ ป่าไม้ พร้อมทั้งพันธุ์พืชที่หาเลือกชมได้ยากมากมายชนิด แต่ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่อีกแบบอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เดินทางไปสัมผัสเข้ากับวิถีชีวิตชุมชนในรูปแบบหลากหลาย อย่างเช่นการท่องเที่ยวที่หมู่บ้านคุ้ม เป็นต้น หมู่บ้านคุ้มถือได้ว่าเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ประกอบไปด้วยผู้อาศัยหลากหลายเชื้อชาติด้วยกัน เช่น ชาวไทยใหญ่ ชาวพม่า และชาวจีนฮ่อ ซึ่งการสร้างถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ จะทำให้พวกเขาเห็นทางออกของการดำเนินชีวิตได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดร้านค้าบริการแก่นักเดินทางที่ต่างก็พากันสัญจรเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่โดยตรง