ทัศนาจรรับความรู้ที่โรงเรือนปลูกพืชผักเมืองหนาวที่จังหวัดเชียงใหม่

เพราะว่าโรงเรือนปลูกพืชผักเมืองหนาวที่เชียงใหม่ ทางข้างหลังของโรงเรือนแห่งนี้ คือพื้นที่แก่งการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน เป็นเหตุให้มีผลผลิตที่ได้ส่งขายที่ร้านจัดจำหน่ายผลผลิตของโครงการหลวงอ่างขางแถวโรงเรือนไม้ในร่ม จึงถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวเชียงใหม่แห่งนี้ เป็นสถานที่เที่ยวที่มีความสำคัญไม่ใช่น้อย เพราะเป็นพื้นที่แห่งการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจนั่นเอง

 
ภาพภายนอกของจังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่ามีพื้นที่ที่ยังคงเป็นสถานที่เที่ยวอีกมากมาย ที่ผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างประเทศ ค่อนข้างให้ความสำคัญและนิยมเดินทางไปเที่ยวชมกันเป็นปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว จังหวัดเชียงใหม่จะท่วมท้นไปด้วยนักท่องเที่ยว ก็เพราะว่าในช่วงฤดูหนาวนี้จะเป็นช่วงฤดูที่มีความเหมาะสมต่อการเดินทางเที่ยวเชียงใหม่มากที่สุด เพราะฉะนั้น ก็อาจไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เช่นใด หากนักท่องเที่ยวจะแห่กันสัญจรขึ้นสู่เชียงใหม่ในช่วงหน้าหนาวไปพร้อม ๆ กัน การเกษตร การปลูกพืชไม่ดอกไม่ประดับนานาพันธุ์  ที่เมื่อครั้งมีดอกบานสะพรั่งจะเป็นตัวช่วยที่หนุนนำให้ผู้เดินทางพากันสัญจรขึ้นสู่เชียงใหม่กันเป็นจำนวนมาก และสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ก็คงต้องยกให้กับโรงเรือนปลูกผักเมืองหนาวของจังหวัดเชียงใหม่นี้เอง เพราะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ จะทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับความรู้ต่าง ๆ อย่างมากมาย
 
เชียงใหม่
อีกทั้งยังคงมีอาคารพลาสติกขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ทางด้านหลังโครงการบริเวณทางออก ส่วนภายในโรงเรือนนั้น ก็จะเป็นเนื้อที่ทำแปลงปลูกพืชผักเมืองหนาวหลากหลายอย่างด้วยกัน และพืชผักเมืองหนาวนี้ก็มิใช่พืชผักธรรมดาที่จะไม่สร้างสีสัน ความงามเชียงใหม่ของพืชผักนานาพันธุ์ จะทำให้คุณได้ค้นเจอกับสีสันที่สวยงามอย่างแน่นอน