ทัศนาจรที่ตลาดท้องน้ำคลองสระบัว แดนแห่งความสนุกสนานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ

สิ่งหนึ่งที่นักเดินทางส่วนใหญ่จะได้พบเจอะเจอกับบรรยากาศดี ๆ ที่จังหวัดอยุธยา ก็อาจจะมาจากการดำเนินแบบแผนวิถีชีวิตสามัญชน ที่ยังคงมีอยู่คลุ้งไปทั่วทุกท้องที่ เพราะจังหวัดอยุธยาถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่อง เที่ยวที่สื่อให้เห็นการดำรงชีพตามรูปแบบวิถีชีวิตของสามัญชน ชาวไร่ ชาวนาได้เป็นเป็นอันดี อย่างน้อยจังหวัดอยุธยาก็ยังคงเป็นเขตแดนดั้งเดิมของเมืองไทย ที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างก็ รู้จักและให้ความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ เลยทีเดียว

ตลาดน้ำคลองสระบัว
 
สำหรับทัวร์ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา นักเดินทางทั้งคนไทยและชาว ต่างประเทศก็คงไม่พ้นพร้อม กับไม่พลาด ไปกับการเดินทางสู่ตลาดน้ำคลองสระบัว ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กำลังมีชื่อเป็น อย่างมาก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้เดินทางที่ต้องการเดินทาง สัญจรในรูปแบบ เช้าไปเย็นกลับ และถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งการหยุดพักผ่อนใจได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านในพื้นที่ตลาดน้ำคลองสระบัวนี้ ภายในจะเป็นการจำหน่ายสิ่งต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะร้านอาหารที่อยู่ในวงรอบนอกที่ทำให้นักท่อง เที่ยวส่วนใหญ่ได้สังเกตเห็นบรรยากาศโดยรอบทั้งหมดในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ส่วนการรับประทานอาหารก็จะเป็นการรับประทานในรูปแบบริมแม่น้ำ
 ซึ่งทางเดินและโต๊ะทำจากไม้ไผ่หลังคามุงจาก พร้อมทั้งในจุด ๆ นี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยว[ทุกท่านที่หาทำเลที่ดี ๆ ก็จะได้ชมการแสดงละครพื้นเมืองพร้อมทั้งการ ขับเสภาดี ๆ ที่หาชมได้ยากในปัจจุบันนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สุด ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างตลาดน้ำคลองสระบัวเลยก็ว่าได้