ทัศนาจรชลบุรี ทำความเข้าใจธรรมชาติ ผ่านศูนย์ศึกษาธรรมชาติของจังหวัดชลบุรี

ถึงแม้ว่าชลบุรี จะมีสถานที่เที่ยวมากมาย แต่ในส่วนของบริเวณทางธรรมชาติ กลับได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวอย่างมากที่สุด เช่น ทางศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน สถานที่เที่ยวชลบุรีอีกพื้นที่หนึ่ง ยังอยากให้ผู้เดินทาง หรือว่าประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกำลังไปด้วย จึงจัดสร้างศูนย์สุขภาพขึ้น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติในที่นี้ยังมีต้นโกงกางเกิดขึ้น เพื่อที่จะป้องกันคลื่นทะเลกระทบกับชายฝัง เพราะต้นโกงกางนั้นจะมีคุณค่าอย่างมากกับสัตว์น้ำ พร้อมทั้งที่สำคัญยังอาจจะช่วยดักจับสารอินทรีย์ตกตะกอนได้ดีด้วย เพราะฉะนั้นศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คือสถานที่เที่ยวชลบุรีอีกแห่งหนึ่ง ที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาศึกษาข้อมูลธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยพฤกษานานาชนิด พร้อมกับที่สำคัญเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็นปลา หอย กุ้ง หรือว่านกกระยางที่มาดักจับปลาเป็นอาหาร ทำให้สถานที่แห่งนี้กลับเป็นศูนย์อนุรักษ์กันมายาวนาน

 
ชลบุรี
ความแตกต่างของสถานที่เที่ยวชลบุรี จะเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ และอยากจะเดินทางไปเป็นปริมาณมาก เพราะโดยมากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีๆ  มีสถานที่สำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัด วัง หรือจะเป็นแหล่งธรรมชาติ และสัตว์ป่าอีกมากมาย แถมใครที่ยังชอบกับกิจกรรมที่เป็นเหตุให้คุณเพลิดเพลิน ก็ต้องมาสถานที่เที่ยวชลบุรีแห่งนี้ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย วันนี้จึงอยากแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่ไม่ค่อยมีผู้เดินทางไปชมกันมากนัก ซึ่งสถานที่เที่ยวชลบุรีที่ว่านี้ หมายถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เที่ยวชลบุรีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแหล่งธรรมชาติมีความสมบูรณ์ มีเนื้อที่ถึง 300 ไร่ จัดได้ว่าเป็นพื้นที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว จึงเป็นเหตุให้สำนักงานป่าไม้ได้มีการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติขึ้นมา เพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์ของชาวไทย และยังให้ความรู้แก่นักเดินทางควบคู่ไปด้วย จึงทำเส้นทางขึ้นมา สำหรับทำการศึกษาธรรมชาติ จะเป็นสะพานที่มีความยาวถึง 2,300 เมตร ถือได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของไทย