ตลาดเก่าของเมืองไทยที่ได้ชื่ออย่างตลาดโบ้เบ้

ตลาดโบ้เบ้ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในที่ตั้งคลองผดุงกรุงเกษมแต่ครั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงระหว่างสะพานกษัตริย์ศึกกับตลาดมหานาค จะทำให้นักเดินทางสามารถ เห็นตลาดโบ๊เบ๊ได้อย่างเด่นชัด และสามารถเดินทางมาค้นพบกับตลาดโบ๊เบ๊ ได้อย่างง่ายดาย เพราะการทัศนาจรมาถึงตลาดโบ๊เบ๊ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่  ก็คงไม่ผิดพลาดกับการเดินเลือกซื้อและเลือกหาสินค้าที่ต้องการเป็นหลัก อย่าง น้อยแบบการค้าขายของตลาดโบ๊เบ๊ในปัจจุบัน ก็ยังคงมีรูปแบบการค้าขาย แบบปลีก และกิจการแบบส่ง ทำให้ตลาดแห่งนี้ยังคงมีคุณลักษณะต่อการจัด จำหน่ายและค้าขายสินค้าด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ และเป็นตลาดโบ๊เบ๊ที่ขึ้นชื่อ โด่งดังมาอย่างช้านาน และสำหรับสินค้าที่ขึ้นชื่อลือชาและเป็นที่นิยม ในการเลือกสรร ซื้อและจัดจำหน่ายเป็นหลัก ก็ยังคงเป็นสินค้าแบบเสื้อผ้าเช่นเดิม

 
ตลาดโบ้เบ้
ถึงแม้ว่าสไตล์ของตลาดโบ๊เบ๊ที่มีการเริ่มต้นจัดจำหน่ายสินค้าในสมัยสงคราม โลกครั้งที่สองเริ่มแตก ทำให้กิจการในช่วงนั้นยังคงเป็นกิจการค้าแบบปูพื้น  สินค้าส่วนมากจะต้องมีความเหมาะต่อการนำมาขาย โดยเฉพาะเสื้อ ผ้าที่สามารถจำหน่ายได้เป็นจำนวนมาก และเป็นผลิตภัณฑ์เด่น ๆ แห่งตลาดโบ๊เบ๊ ครั้งเดิมที และในช่วงช่วงเวลาต่อมา เมื่อความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่ไทยมาก ยิ่งขึ้น จนทำให้ตลาดโบ๊เบ๊มีการจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทรวมกัน ก่อ ให้เป็นท้องตลาดที่มีขนาดใหญ่และถูกขยับขยายเพิ่มเติม แต่ยังคงดำรงซึ่งความเป็น ตลาดโบ๊เบ๊ไว้มาจนถึงทุกวันนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การค้าขายและการจัด จำหน่ายของซื้อของขาย ก็ยังคงภาพลักษณ์เดิม ๆ ไว้อยู่ จนทำให้นักเดินทางส่วนใหญ่  ต่างให้ความเอาใจใส่กับการเดินทางมายังทำเลที่ตั้งแห่งนี้นี่เอง