ตรวจเช็คดวงชะตาพร้อมกับทำการดูดวง สำหรับหยุดยั้งความประมาท

ส่วนหนึ่งของการดูดวงเป็นเพราะว่าเราต้องการรับรู้ถึงคำทำนาย ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงอนาคตและปัจจุบันของเราให้ได้มากที่สุด ถึงแม้ว่าบางคราวจะมีการพูดถึง การดูอดีตเพื่อให้รู้ถึงปัจจุบัน การดูปัจจุบันเพื่อให้รับทราบถึงอนาคตนั้น กลับปรับเปลี่ยนไปทางด้านความคิดเห็นภายในส่วนนี้ เพราะผู้คนในช่วงปัจจุบันกลับไม่ให้ความสำคัญหรือว่าสนใจอดีตเสียเท่าใดนัก แต่สำหรับคนในสมัยนี้ที่ต้องการดูดวงกลับสนใจในเรื่องของอนาคตเสียมากกว่า แต่หลักความนับถือของทางพระพุทธศาสนานั้น ย่อมให้ความหมายกับการปฏิบัติตนมากกว่าการดูดวง ถึงแม้ว่าชาวพุทธจะรับทราบกันดีอยู่แล้วว่า การทำความดีความชั่ว ย่อมมีผลให้เป็นบุญและบาปกรรมที่เราจะต้องเผชิญ กรรมในอดีตย่อมส่งผลต่อปัจจุบันพร้อมกับอนาคตของเราทุกคน

 
 

ดูดวง

เพราะเช่นนั้น ในการดูดวงแต่ละคราว หลักของการดูดวงย่อมบอกตัวเราในเบื้องต้นได้อยู่แล้วว่า สำหรับคำทำนายที่เกิดขึ้นนี้ เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเป็นอย่างมากมาย อย่างน้อยภายในอดีตที่ผ่านมา เมื่อเราเคยทำอะไรไว้และมันกำลังมีผลถึงปัจจุบันนี้ของเรา เราจะไม่สามารถแก้ปัญหาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ การดูดวงหรือดูคำทำนาย จึงเป็นหนทางหรือข้อเสนอ เพื่อให้เราสามารถทำภายในสิ่งที่ดีได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อคิดพร้อมทั้งข้อเตือนใจให้เราสามารถเดินทางแห่งการดำรงชีวิตไปในทางที่ดีกว่าเดิม เพราะฉะนั้น ในส่วนของการคิดและพิจารณา ตลอดจนกระทั่งได้ทำการคิดทบทวน ตามหลักคำทำนายที่ถูกเผย ออกมานี้ ย่อมเป็นหนทางในการระมัดระวังภัยที่จะสามารถมีขึ้นได้กับตัวเราเช่นเดียวกัน เปรียบเหมือนเป็นการหยุดยั้งความคิด เพื่อจะไม่ให้ตัวเองต้องประมาทโดยตรง