ดูหมอกับโหราศาสตร์ภายในปี 2559 อยู่กับความเชื่อถือและความศรัทธา

โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการทายในอนาคต ซึ่งจะเป็นการทำนายดวงของแต่ละบุคคล จะมีการปฏการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน เพราะวิชาโหราศาสตร์ไทยนั้น เป็นระบบหนึ่งของโหราศาสตร์ ในการทำนายจะมีการใช้เวลาพร้อมกับตำแหน่งของดวงดาวต่าง ๆ ซึ่งโหราศาสตร์สามารถแบ่งออกได้หลากหลายแบบร่วมกัน

 

ถือได้ว่าโหราศาสตร์เป็นสิ่งหนึ่งของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณก็ว่าได้ แต่ถ้ามาถึงยุคนี้ บางคนอาจไม่รู้จักกับศาสตร์ต่าง ๆ ได้ จึงต้องมีการศึกษาให้ค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อเกิดความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นโหราศาสตร์จะมีทั้ง โหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์จีน แม้กระทั้งโหราศาสตร์สากล เป็นการทำนายที่ต้องใช้ความรู้ พร้อมกับความชำนาญในการดูดวง พร้อมกับการพยากรณ์ในอนาคต ถือได้ว่าในปัจจุบันนี้ โหราศาสตร์ อาจไม่ค่อยมีผู้คนให้ความสำคัญกันมากนัก แต่ก็ยังมีให้เห็นกันอยู่นั่นเอง แต่ถ้าพูดถึงในปัจจุบันนี้จะเน้นในการดูดวงเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะดูดวงผ่านทางเครื่องมือสื่อสาร ก็จะมีความนิยมมากว่าโหราศาสตร์กันนั่นเอง แต่ถ้าหากเป็นคนโบราณ มักจะดูโหราศาสตร์กันมากกว่า จึงเป็นเหตุให้กลายเป็นว่าจะมีให้รุ่นหลานได้ทำการศึกษากัน แต่ด้วยภาพลักษณ์นั้นอาจดูเหมือนไม่ค่อยนิยม แต่ทางกลับกัน สามารถทำนายได้ตรงจุดกันเลย

 

ดังนั้นโหราศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่ต้องมีการอนุรักษ์กันเป็นจำนวนมาก เพื่อสามารถทำให้เด็ก ๆ ล้ำสมัยทำการทำนายในแบบนี้บ้าง ทำให้เกิดความโด่งดังมากยิ่งขึ้น ยิ่งถ้ามีผู้คนให้ความสนใจพร้อมกับการดูโหราศาสตร์ก็ย่อมจะอาจสร้างชื่อเสียงได้เช่นกัน