ดูดวงวันนี้ เพื่อจะค้นพบข้อเท็จจริงกับเรื่องราวในปัจจุบัน

แบบของการดูดวงวันนี้ที่มีมาตามหลักการโหราศาสตร์นั้น เราซึ่งถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถรับรู้ได้ว่า ดูดวงแบบไหนแล้วจะอาจทายผลได้ถูกต้องมากที่สุด แต่ส่วนหนึ่งของการดูดวงวันนี้เป็นเพราะเราต้องการรับทราบถึงคำทำนาย ที่สามารถชี้ให้เห็นได้ถึงอนาคตกับปัจจุบันของเราให้ได้มาก
 
ดูดวงวันนี้
ถึงแม้ว่าชาวพุทธจะรู้กันดีอยู่แล้วว่า การทำความดีความชั่ว ย่อมส่งผลให้เป็นบุญและบาปกรรมที่เราจะต้องเผชิญ กรรมในอดีตย่อมมีผลต่อปัจจุบันและอนาคตของเราทุกคน หากเราทำดีย่อมได้รับความดี หากเราประพฤติชั่วย่อมได้รับกรรมชั่ว เพราะฉะนั้น ในการดูดวงวันนี้แต่ละครั้ง หลักของการดูดวงวันนี้ย่อมแสดงตัวเราภายในเบื้องต้นได้อยู่แล้วว่า เพื่อคำทำนายที่เกิดขึ้นนี้ เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเป็นอย่างมาก อย่างน้อยในอดีตที่ผ่านมา เมื่อเราเคยทำอะไรไว้และมันกำลังมีผลถึงปัจจุบันของเรา เราจะไม่สามารถแก้ไขสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ การดูดวงวันนี้หรือดูคำทำนาย จึงเป็นวิถีทางหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เราสามารถทำในสิ่งที่ดีได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อคิดและข้อเตือนใจให้เราอาจเดินทางแห่งการใช้ชีวิตไปในทางที่ดีกว่าเดิม
 
และถึงแม้บางครั้งจะมีการกล่าวถึงการดูดวงว่าเป็นไปภายในรูปแบบ การดูอดีตเพื่อรู้ถึงปัจจุบัน การดูปัจจุบันเพื่อให้รับทราบถึงอนาคตนั้น กลับแปรเปลี่ยนไปทางด้านทัศนคติในส่วนนี้ เพราะผู้คนในปัจจุบันกลับไม่ให้ความสำคัญหรือสนใจอดีตเสียเท่าไหร่นัก แต่สำหรับคนภายในปัจจุบันที่ต้องการดูดวงกลับให้ความสนใจในเรื่องของอนาคตเสียมากกว่า แต่หลักความศรัทธาของทางพระพุทธศาสนานั้น ย่อมให้ความหมายกับการปฏิบัติมากกว่าการดูชะตา

ดูดวงวันนี้