ชมประติมากรรมที่สวยงามในวัดป่าภูก้อน เมืองอุดรธานี

สำหรับอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวที่มีความสำคัญของเมืองอุดรธานี คงต้องยกให้วัดป่าภูก้อน แห่งตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง เพราะอารามแห่งนี้ เป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ด้วยอาณาบริเวณในการสร้างวัดราวสิบห้าไร่ ที่ได้มีการติดต่อขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูงน้ำโสมจากกรมป่าไม้ ทำให้วัดป่าภูก้อนถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างสวยงามเลิศ และเป็นวัดวาอารามที่มีความสำคัญอย่างมากของจังหวัดอุดรธานีโดยตรง โดยวัดป่าภูก้อนถือได้ว่าเป็นวัดวาอารามที่ประกอบไปด้วยการแกะสลักของไทยเป็นอย่างมาก โดยฝีไม้ลายมือการแกะสลักลวดลาย พร้อมด้วยการสร้างงานทางด้านศิลปะในแบบต่าง ๆ สื่อให้เห็นความงดงามในรูปแบบไทยอย่างหาที่เปรียบเทียบมิได้
 
วัดป่าภูก้อน
และด้วยความงดงามตระการตาที่แปลกใหม่ของวัดป่าภูก้อน ทำให้วัดวาอารามแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ก็พากันเดินทางเข้ามาเชยชมความสวยงามของวัดป่าภูก้อนโดยตรง อีกทั้งยังคงมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ชื่อของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความสำคัญของชาวพุทธโดยแท้ และไม่ว่าจะเดินทางไปทางทิศไหนของวัดป่าภูก้อน ก็จะทำให้นักเที่ยวเกิดความเลื่อมใสในวิถีปฏิบัติของพระป่า เพราะท่านมีจิตความเชื่อถือที่จะทำนุบำรุงศาสนา ก่อให้เกิดแรงศรัทธาในการสร้างวัดป่าภูก้อนขึ้นอย่างได้อย่างสวยงาม และนี่ก็คืออารามแห่งหนึ่งของไทย ที่ขึ้นชื่ออย่างมากที่สุดในปัจจุบันนั่นเอง
 

 Credit : http://travel.thaiza.com/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2-%E0%B8%93-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5/286866/