ค้นเจอ เส้นทางคนเดินกาดกองต้า สถานที่ท่องเที่ยวลำปางที่น่าหลงใหล

ด้วยสถานที่เที่ยวอย่าง กาดกองต้า ประกอบไปด้วยรูปแบบที่งดงาม ทั้งสถาปัตย์แบบดั้งเดิม พร้อมทั้งมีการผสมผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ กาดกองต้าจึงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ทำมือ พร้อมทั้งอาหารพื้นบ้าน พร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ระลึก พร้อมทั้งลานกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะมีเวลาเปิดทำการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงสี่ทุ่มซึ่งเป็นเวลาปิดทำการ

 

ด้วยสาเหตุนี้ สถานที่เที่ยวที่มีความสลักสำคัญของจังหวัดลำปาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลำปางที่ใครๆ ก็ย่อมจะรู้จัก พร้อมทั้งสำหรับสถานที่เที่ยวที่ว่านี้คือ ถนนคนเดินกาดกองต้า ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนตลาดเก่า ริมแม่น้ำวัง อำเภอเมืองลำปาง แต่ดั้งเดิมสถานที่แห่งนี้เป็นย่านชุมชนเล็กๆทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปีด้วยกัน ด้วยชัยภูมิที่เป็นที่ข้างแม่น้ำวัง พร้อมทั้งต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงไปเป็นศูนย์กลางการค้าขาย ตลาดจนส่งผ่านผลิตภัณฑ์สำคัญของจังหวัดลำปางภายในที่สุด ส่วนรูปแบบของสถาปัตย์ถือได้ว่ามีความหลากหลายอย่างมากเลยเชียว ไม่ว่าจะเป็นศิลปะตะวันตก พม่า – ไทยใหญ่ และจีน ซึ่งต่อมาภายในช่วงหลัง ศูนย์กลางการค้าแห่งนี้ได้ถูกลดบทบาทลง ตลอดจนเงียบเหงาไปภายในที่สุด แต่ถึงอย่างไรก็ดี สาเหตุที่ทำให้ศูนย์ธุรกิจการค้าแห่งนี้ถูกลดบทบาทลงนั้น เนื่องจากการตัดผ่านเส้นทางรถไฟสายเหนือที่มาลำปาง ผู้คนในจังหวัดลำปางจึงได้ทำการขยายถิ่นที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งไปตั้งอยู่ที่รอบ ๆ สถานีรถไฟฟ้า จนทำให้เกิดกลายเป็นชุนชนใหม่ที่เรียกว่า ชุนชนเก๊าจาว

 

โดยปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ ได้กลับมาเป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญอีกครั้ง พร้อมทั้งดูเหมือนจะใหญ่กว่าเก่าก่อน ทำให้ลำปาง มีสถานที่ท่องเที่ยวลำปางมากขึ้นอีกหนึ่งสถานที่