ค้นเจอวิถีชีวิตของเมืองไทยที่ถูกสงวนไว้ที่บ้านควายไทย เชียงใหม่

เมื่อเราพบวิถีชีวิตที่แหวกแนว เราจะได้เริ่มต้นศึกษาสิ่งใหม่ สิ่งนี้นักเดินทางที่เที่ยวเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้เดินทางเที่ยวชมบ้านควายไทย จะได้สัมผัสแบบเต็ม ๆ  ซึ่งนักเดินทางจะยังสามารถชมพิพิธภัณฑสถานบ้านชาวนาได้อีกด้วย  เปรียบเสมือนเป็นการสื่อสารพร้อมทั้งให้นักเดินทางได้เห็นภาพลักษณ์ของการดำรงชีวิตของชาวนาไทยในอดีตสมัยจวบจนถึงปัจจุบัน  อีกทั้งเครื่องมือเกษตรประเภทต่าง ๆ ที่เคยถูกนำมาใช้โดยตรง
 
เมื่อมีแง่มุมใหม่ ๆ ผ่านการสัญจรท่องเที่ยว ย่อมส่งผลดีเสมอ พร้อมทั้งในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวอย่างบ้านควายไทย  ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่น่าสนใจอีกพื้นที่หนึ่ง   ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่-ฝาง  ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม  ทำให้นักเดินทางเกิดความสนใจ  พร้อมทั้งอยากเดินทางมาเที่ยวชมควายไทยแท้ที่เชียงใหม่ พร้อมทั้งไม่แน่คุณอาจเป็นคนหนึ่ง ซึ่งไม่รู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่  ก็ยังคงมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในรูปแบบของการดำรงชีวิตด้วยธรรมชาติ  อีกทั้งการเกษตรที่ต้องพึ่งพาสัตว์เลี้ยงอย่าง ควายไทย  ที่มีแบบอย่างในการทำเกษตรอย่างไทย ๆ มาเป็นเวลานาน  ทำให้เชียงใหม่ได้มีการจัดแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงอนุรักษ์ควายไทย  นั่นก็คือ บ้านควายไทย นั่นเอง เพราะที่นี่มิใช่แค่การท่องเที่ยวเชียงใหม่ ด้วยการเดินชมหรือดูความเป็นอยู่ของควายไทย ที่ถูกอนุรักษ์ไว้เท่านั้น  แต่นักเดินทางที่ทำการเที่ยวเชียงใหม่ในครั้งนี้  จะได้รับชมกิจกรรมหลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับควายไทย  ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การใช้คุณประโยชน์ในส่วนของงาน ที่ได้จากควายไทยโดยตรง 
 
การฝึกหัดควายไทย ดูเป็นเรื่องหนึ่งที่มีเสน่ห์ เพราะการฝึกฝนควายไทย ที่ถูกอนุรักษ์ไว้นี้  ให้มีลักษณะสามารถเชื่อฟังคำสั่งต่าง ๆ จากมนุษย์ได้ ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย  เพื่อสืบสาน พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการทำงานร่วมกัน  ซึ่งกิจกรรมหลากหลาย เหล่านี้นักเดินทางจะสามารถรับชมได้อย่างอิสรเสรี  โดยที่มีเจ้าพนักงานคอยต้อนรับพร้อมทั้งคอยดูแลตลอดทั้งวัน