ค้นพบประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนของชาวจังหวัดเชียงใหม่ กับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่มาพร้อมทั้งความรอบรู้

การเดินทางไปที่เชียงใหม่ และได้มีโอกาสค้นเจอประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนของชาวเชียงใหม่ ที่มีและเกิดขึ้นไม่มากเท่าไหร่นัก เนื่องจากในบางปีคงมีแค่เพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง หรือว่าแม้กระทั่งคงไม่มีเลยก็ว่าได้ ซึ่งประเพณีถือได้ว่าเป็นขนมธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเฉพาะในภาคเหนือเท่านั้น

 

เพราะประเพณีส่วนหนึ่งของชาวเชียงใหม่ จะต้องมีพิธีการตักบาตรเที่ยงคืนของชาวเชียงใหม่ โดยที่ชาวเชียงใหม่ถือได้ว่า พีธีนี้เป็นธรรมเนียมที่มีความสำคัญ และไม่ใช่เรื่องแปลกเพื่อพุทธบริษัทในภาคเหนือ แต่สำหรับคนไทยในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ เมื่อค้นเจอประเพณี จึงรู้สึกตื่นตาตื่นใจ และถือได้ว่าเป็นพิธีการที่ผิดแปลก และสร้างความต่างในการทำบุญตักบาตรโดยทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงทำเอาพิธีการตักบาตรเที่ยงคืนของชาวเชียงใหม่ เป็นเรื่องแปลกประหลาดสำหรับผู้ที่พบเห็น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวเชียงใหม่ และยังไม่ทราบว่ามีประเพณีการตักบาตรในแบบนี้ เวลานี้ด้วย เนื่องจากการตักบาตรภายในช่วงวันและเวลายามเที่ยงคืนในวัน เป็งปุ๊ด ถือได้ว่าเป็นพิธีการหนึ่งภายในวันสำคัญทางศาสนาที่ได้มีการสืบทอดกันมาหลากหลายร้อยปี  ซึ่งพิธีการตักบาตรเที่ยงคืนของชาวเชียงใหม่นี้ หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด จะเกิดขึ้นภายในทุกปีที่มีวันขึ้น 15 ค่ำที่ตรงกับวันพุธเท่านั้น โดยที่จะไม่มีการระบุว่าต้องอยู่ภายในเดือนไหน  

 

แต่ถ้าหากเป็นช่วงที่ถึงวันสำคัญภายในรูปแบบนี้ ทางด้านภิกษุสงฆ์สามเณรส่วนมาก ข้างในเมืองเชียงใหม่ทุกรูป จะทำการออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืนของวันนั้น ซึ่งจะตรงกับวันอาคารหลังเวลาเที่ยงคืนไปแล้ว  เปรียบเหมือนเป็นการก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาวันพุธ แต่ถ้าหากเป็นจังหวัดเชียงราย ลำปาง หรือว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการตักบาตรเที่ยงคืนนี้ ภายในตอนเที่ยงคืนของวันพุธเป็นต้นไป