คอร์ดเพลงและผู้บรรเลง

หากจะให้เอ่ยถึงนักดนตรีจำนวนมาก ที่มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้น เราคงรำลึกถึงนักดนตรีหลากหลายคน ที่ถูกใจไปกับการเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายอัน ซึ่งเครื่องดนตรีจำนวนมาก ค่อนข้างเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดความสนุกสนาน และเป็นหนทางที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะขึ้นมา ส่วนทางด้านนักดนตรีจะเปรียบเสมือนเป็นผู้บรรเลง เพราะฉะนั้น หากไม่มีนักดนตรี เครื่องดนตรีก็จะไม่อาจจะสร้างเสียงดนตรีขึ้นมาได้ สองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว ที่หล่อหลอมและทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะจับใจขึ้นมาได้ แต่ที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือ คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงเปรียบเสมือนเป็นตัวชี้นำที่เป็นเหตุให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมาได้เหมือนกัน หากนักดนตรีไม่มีคอร์ดเพลง การเล่นดนตรีภายในครั้งนั้นก็เกือบจะไร้ความหมาย
 
เนื่องจากคอร์ดเพลงเปรียบเสมือนเป็นทางที่ถูกชี้นำ ผู้แต่งหรือผู้คิดค้นคอร์ดเพลงจะปฏิบัติหน้าที่ชี้นำและสื่อความหมายทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเสียงดนตรีออกมาเป็นคอร์ดเพลง นักดนตรีจะต้องเรียนรู้พร้อมกับทำความเข้าใจคอร์ดเพลงทุกตัวให้ได้อย่างถูกต้อง หากไม่สามารถจดจำหรือเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจคอร์ดเพลงภายในแต่ละตัวได้ นักดนตรีจะไม่อาจจะเล่นดนตรีได้อย่างไพเราะ ก็เพราะว่าเนื่องจากเขาไม่สามารถทำการอ่านพร้อมกับแปลความหมายของคอร์ดเพลงแต่ละตัวได้เลย เพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งสำคัญของการเล่นดนตรีเพื่อให้เกิดเสียงดนตรีที่ไพเราะได้นั้น จำเป็นจะต้องมีทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมาเป็นส่วนประกอบโดยรวม หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนั้น จะไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเสียงดนตรีที่น่าไพเราะเพราะพริ้งหรือน่าติดตามรับฟังแต่ประการใด