ความเชื่อเรื่องสีเหลืองกับเทศกาลกินเจ ที่เวลานี้กำลังเข้าสู่งานเทศกาลกินเจ

ความเชื่อเรื่องสีเหลืองกับเทศกาลกินเจ ที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นเครื่องแสดงในการกำกับว่าบริเวณนี้มีอาหารกลุ่มนี้กันอีกด้วย ซึ่งจะเกี่ยวกับประเพณีการกินเจ ที่เป็นสัญลักษณ์พร้อมทั้งเป็นตัวอักษรที่มีสีแดงที่แปลว่า เจบนพื้นที่สีเหลือง ในระดับบนธงเล็ก ๆ   โดยผู้ที่มีเชื้อสายเจ๊กโบราณค่อนข้างมีความเชื่อในเรื่องนี้กันโดยตลอด ทำให้ในปัจจุบันนี้กลายเป็นสิ่งที่มีจุดสำคัญอย่างมาก เทศกาลกินเจ ทำให้ประชาชนทั่วไปต่างก็กินเจกันมากยิ่งขึ้น

 
นับได้ว่าความเชื่อเรื่องสีเหลืองกับเทศกาลกินเจ คือความเชื่อที่น่าสนใจ โดยสีเหลือจะมีความหมายทางด้านจิตวิทยา ที่มีการบ่งบอกถึงความรู้สึกที่เบิกบาน มีความมั่นคง พร้อมกับมีความคิดสร้างสรรค์กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นกระตุ้นให้ความรู้สึกที่มีความสนุกสนาน และมีคติความเชื่อทางด้านโบราณที่มีความเชื่อว่าเป็นสีเหลือง คือสีเหลือง คือสีตัวแทนที่มีอำนาจ ส่วนสีแดงนั้น มีคำนิยามทางด้านจิตวิทยา เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกแบบทะเยอทะยาน และมีการสร้างความเร้าใจ ที่มีความท้าทาย  พร้อมทั้งเป็นการเสริมเรื่องทางด้านการปฏิบัติทางด้านการงาน พนังงานก็จะบรรลุไปด้วยดี พร้อมกับมีคติความเชื่อของเจ๊กกันเลยก็ว่าได้  เป็นเหตุให้ตอนนี้จึงเป็นสิ่งที่คุณเองจะต้องทำการศึกษาให้ดีเสียก่อน
 
เทศกาลกินเจ
เพราะเช่นนั้น ความเชื่อเรื่องสีเหลืองกับเทศกาลกินเจ จึงเป็นความเชื่อที่คู่กันมานาน จนตกเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นกันไปแล้ว ทำให้ใคร ๆ ต่างก็เกิดความสนใจกันมากยิ่งขึ้น และนี่ก็ถือว่าช่วงที่กำลังกินเจ  จึงมีผู้คนหันมารับประทานกินเจกันมากยิ่งขึ้น จนกลับเป็นเรื่องที่สำคัญก็ว่าได้