ความเชื่อเรื่องลางสังหรณ์ และความเชื่อที่ท่านเองแก้ไขได้ทันที

ความเชื่อเรื่องลางสังหรณ์ ทุกท่านมักจะมีกันอยู่แล้ว แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะเกิดความเชื่อหรือไม่ ซึ่งความเชื่อเรื่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดย่อมจะต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างมากมาย เมื่อคุณเองคงมีลางสังหรณ์เรื่องราวต่าง ๆ มากมาย  ซึ่งเคยมีคนบอกว่าเรื่องล่วงหน้าได้อย่างไม่น่าเชื่อ ว่าจะเกิดขึ้นจริง บางเหตุการณ์กลายเป็นเหตุการณ์ที่ดูร้ายๆ พร้อมกับหาทางป้องกันได้ การที่คุณมีลางสังหรณ์ล่วงรู้เหตุการณ์ในวันข้างหน้าได้นั้น ย่อมจะทำให้คุณสามารถรับมือได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

เพราะเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งที่เลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณ ซึ่งคนโบราณจะมีวิธีฝึกจิตใจให้มีลางสังหรณ์ได้ หลังจากที่คุณตื่นเช้ามานั้น จากนั้นได้มีการฟังสวดมนต์ เพื่อทำเอาจิตใจนิ่ง ๆ พร้อมกับสามารถควบคุมความคิดไม่ให้เกิดความเพ้อเจ้อ ภายในช่วงเวลาว่าง ๆ ก็อ่านหนังสือธรรมะ ซึ่งคือการฝึกจิตใจจดจ่อกับสิ่งที่ท่านอ่าน ส่วนบางท่านก็ชอบที่จะอยู่กับธรรมชาติมากว่า แต่ว่าก็ยังมีลางสังหรณ์ขึ้นมา เพราะว่าลางสังหรณ์นั้น ถือได้ว่าบางท่านบอกให้รู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างล่วงหน้า ทำให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมกันเลยทีเดียว เพราะว่าคนใดที่มี ความเชื่อเรื่องลางสังหรณ์ ก็ย่อมที่จะสามารถแก้ไขได้ทันที

 

เพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องลางสังหรณ์ ก็เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมาก ซึ่งมิใช่เรื่องแปลกเลย ที่จะมีการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าบางสิ่งบางอย่างได้ พร้อมกับคุณเองเชื่อไม่ว่า บางเวลาคุณเองนั่นแหละก็มีลางสังหรณ์เช่นกัน และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นล้างสังหรณ์ที่จะสามารถบอกท่านให้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี