ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต ความเชื่อพร้อมทั้งความเลื่อมใส

ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต เป็นความเชื่อที่มีกลุ่มคนทั่วไปในสมัยก่อนค่อนข้างมีการพูดถึงเป็นอย่างมาก คุณเคยคิดหรือไม่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางอย่างกับท่าน ซึ่งบางเรื่องราวไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย แต่ก็เกิดจนได้ บางทีคนรุ่นก่อนก็จะมีการโทษว่า คือเรื่องของเวรกกรรมที่ได้เคยทำมาภายในชาติก่อน จะมีผลให้ชาตินี้มีแต่เรื่องดีหรือว่าไม่ดีเกิดขึ้นอย่างมากมายกันเลย แต่บางครั้งคนรุ่นใหม่เกิดความรู้สึกว่าในดารทำดีหรือว่าทำไม่ดี แต่คนชั่วก็กลับได้ดี หรือคงเป็นเพราะความบังเอิญที่เกิดขึ้น

 

นับได้ว่า ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต ส่วนใหญ่ คำสอนทางด้านทางพุทธศาสนาได้มีการสอนไว้ว่า สถานการณ์บนโลกนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดจากรรมลิขิต ซึ่งคนใดทำความดี และอยู่ในศีลธรรมก็จะส่งผมให้ได้ดี แต่ภายในทางตรงกันข้ามคนที่ทำชั่วก็จะทำให้ผลกรรมนั้นให้เดือดร้อนตามมาเช่นกัน เพราะเช่นนั้น เรื่อเกี่ยวกับพรหมลิขิตนั้นอยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละคนว่าจะมีการพบเจอกับสิ่งใดมั่ง นั้นก็คือเรื่อง กฎแห่งกรรม ความเชื่อนี้จะเป็นการเชื่อมโยงทางด้านความคิดเข้ากับเรื่องการกระทำที่อยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ พร้อมทั้งมีความคาดหวังในอนาคต แต่ภายในระหว่างที่มีผลในอนาคตก็ยังไม่เกิด แต่บังเอิญเกิดสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาแทรก ทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นผลเสียกันเลย

 

ดังนั้น ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต ค่อนข้างมีความเชื่อกันอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าใครจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเข้ากับเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นมา แต่ด้วยคนรุ่นก่อนก็จะมีความเชื่อในเรื่องนี้อย่างแน่แท้ และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อ พร้อมทั้งความศรัทธาส่วนบุคคลที่มีต่อเรื่องพรหมลิขิต