ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร กับความเชื่อที่คุณเองควรรับทราบ

ท่านเองเคยสังเกตหรือไม่ว่า เวลาภายในการใส่บาตรนั้น เพราะเหตุใดถึงต้องใส่รองเท้า เพราะเป็น ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร แบบเก่าแก่ที่เป็นข้อห้ามพร้อมทั้งเป็นข้อฝ่าฝืนภายในการใส่แล้วจะเกิดผลอย่างใดบ้าง ซึ่งทางพระสงฆ์เองก็มีการเดินออกบิณฑบาตแต่ไม่ได้ใส่รองเท้าเช่นเดียวกัน ทำให้บางคนอาจเกิดความคิดว่าทำไมเพราะอะไร ซึ่งในสมัยพุทธกาลนักบวชแต่ละคนได้มีการรับอาหารของทางชาวบ้าน แต่ไม่ได้มีการปรุงอาหารเอง เพราะจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับพระธรรม คำสั่งสอนให้กับชาวบ้าน ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร และทางพระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงสอนให้กับสาวกแต่ละคนมีการดำเนินชีวิตกับการใส่บาตรภายในทุกวัน

 
ใส่บาตร
นับได้ว่า ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร ซึ่งคือเรื่องที่แต่ละคนเกิดความเชื่อ ในการตักบาตรแล้วสวมรองเท้าจะเป็นการอยู่สูงกว่าพระภิกษุนั่นเอง ถือได้ว่าบาป แต่ก็มีข้อละเว้นเช่นเดียวกัน ในกรณีที่มีการบิณฑบาตภายในพื้นที่ที่กันดาน ที่มีทางเดินแต่เป็นกรวดพื้นไม่เรียบ เป็นเหตุให้ในการบิณฑบาตรก็ต้องเจ็บเท้าเหมือนกัน เพราะเช่นนั้นบางท่านก็เกิดความเชื่อเรื่องการใส่รองเท้า แต่ด้วยสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงกันออกไป ทำให้มีผู้คนใส่รองเท้าเหมือนกัน  แต่ไม่ว่าอย่างใดก็ตาม ชาวพุทธเวลาภายในการจะบิณฑบาต ก็ควรนำอาหารหรือว่ายารักษาต่างๆ เอามาถวาย
 
ดังนั้นความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตรนั้น ก็ต้องขึ้นกับบุคคลทั่วไป แต่ถ้าเป็นคนโบราณย่อมที่จะมีการถอดรองเท้าใส่บาตรอย่างแน่นอน ก็เพราะว่านั่นคือความเชื่อของผู้คนเหล่านี้กันนั่นเอง  พร้อมกับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่สามารถปฏิบัติได้