ความเข้าใจจากความรัก กลับตกเป็นบทเรียนที่ดีพร้อมทั้งมีจุดสำคัญ

ความรักที่ใครๆนั้นปรารถนาที่จะศึกษาค้นพบ กลับตกเป็นความรักที่ทุกคนส่วนใหญ่ไม่ได้พบตั้งแต่ครั้งแรก เหมือนว่าเป็นการศึกษาอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนนั่นเอง นับได้ว่าความรักนั้นกลับเป็นความรักที่ทำการค้นพบค่อนข้างยาก บางครั้งความรักก็คงจะไม่ได้สอนให้เราเป็นคนโชคดีก็ได้ หรือว่าการเรียนรู้ที่จะอาจจะได้รับความโชคดีเกี่ยวกับความรักทำเอาเป็นเรื่องที่คาดเดายาก แต่ก็ใครก็ตามก็จะพยายามที่ค้นหามัน เพราะเช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกท่านนั้นเกิดจากความโง่ ความรักพร้อมกับสติปัญญาที่แท้จริง เพราะว่าความรักที่ใครๆรอคอยนั้น อาจไม่เป็นแบบใจคิดก็เป็นได้

 
ความรัก
ส่วนภายในโลกนี้ก็ยังพบว่ามีผู้คนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยสนใจและไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะผู้ที่ไร้ความรัก กลับทำเอาเขาต้องยืนอยู่บนโลกนี้เพียงลำพัง ซึ่งในตามหลักความเป็นจริงนั้น บนโลกนี้มีรูปร่างเป็นกลม ๆ กลับไม่มีคนใดที่จะอาจยืนหลักด้วยตนเองได้ว่าจะอยู่คนเดียวได้ ซึ่งทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีความรัก และความห่วงใย เอาใจใส่จากคนที่รัก จนทำเอาเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนที่ได้เริ่มกำเนิดด้วยความรักได้มากหลายรูปแบบ ส่วนในเรื่องความรักนั้น จะต้องใช้ใจเป็นสื่อทั้งสองคน กลับกลายเป็นความรักที่ทุกคนจะต้องใช้ใจเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรารถนานั้นมักได้รับการรักแท้ หรือว่าผู้ที่รักเราที่จะไม่หวังสิ่งตอบแทนใดอย่างถ่องแท้