การทายนิสัยจากสิ่งต่างๆ เพื่อที่จะชี้ให้เห็นความเป็นคุณ

ในระยะเวลาที่ผ่านมา ยกเว้นการดูดวง การทำนายฝัน คนไทยยังคงให้ความเชื่อถือกับการทายนิสัยจากสิ่งต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จัดอยู่ภายในหมวดหมู่เรื่องของการดูดวงเช่นกัน แต่ยังคงให้ผลการทายที่แตกต่างเพียงเล็กน้อย ซึ่งลักษณะของการทายนิสัยนี้ จะเป็นไปในรูปแบบของการชี้ให้เห็นว่านิสัยของคุณนั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นอย่างใด
 
เพราะฉะนั้น การทายหรือทำนายออกมา ย่อมแสดงถึงความเป็นตัวคุณอยู่แล้ว แต่คนเราอาจจะเกิดความไม่แน่ใจในชั่วขณะหนึ่ง พร้อมทั้งสำคัญตรงที่ต้องการหาคำตอบให้กับตัวเอง ทั้ง ๆ ที่คุณก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่า ตัวท่านนั้นมีลักษณะอุปนิสัยเป็นอย่างไร รู้สึกชอบสิ่งใด รักแบบไหน พร้อมทั้งอารมณ์ของคุณภายในแต่ละรูปแบบเป็นเช่นใด ซึ่งผลคำทำนายก็อย่างเช่น การแสดงได้ว่าแท้ที่จริงแล้วคุณมีนิสัยในรูปแบบไหน สิ่งใดที่เก็บซ่อนเร้นเอาไว้ หรือแม้กระทั่งตัวท่านเองก็ยังคงไม่แน่ใจ ว่าแท้ที่จริงแล้ว คุณมีลักษณะพร้อมทั้งนิสัยเด่น ๆ เป็นภายในทางทิศไหน จนต้องทำการค้นหาคำตอบจากการทายนิสัยนั่นเอง ซึ่งปกติแล้วคุณอาจได้อ่านข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการทายนิสัยด้วยการสังเกตสิ่งที่คุณเป็น
 
การทายนิสัยจากสิ่งต่างๆ เพื่อที่จะชี้ให้เห็นความเป็นคุณ
เช่น การทายนิสัยจากการแต่งหน้าทาปาก การทายนิสัยจากการรับประทานอาหาร การทายนิสัยจากท่านอนของคุณ หรือว่าแม้กระทั่ง การทายนิสัยจาก วัน เดือน ปีเกิด ของคุณนั่นเองละค่ะ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าหากการทายนิสัยจะให้คิดอีกมุมหนึ่ง ทุกสิ่งที่นำมาทำนายพร้อมทั้งทายนิสัย ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งภายในการดำรงชีวิตภายในรูปแบบคุณ