การทราบเรื่องภายในสิ่งที่ไม่น่ารู้ผ่านการดูดวง มิได้แปลว่าเราจะอาจหนีทุกสิ่งทุกอย่างได้

มนุษย์เกิดมาพร้อมที่จะชดใช้กรรม เพราะเช่นนั้น มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาของตัวเองได้ ความเปลี่ยนแปลงโชคชะตานั้น  มนุษย์จำนวนมากเชื่อว่าสามารถทำได้ผ่านการดูดวง ดูดวงเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้น จะเจอเรื่องดีก็ขอให้ดีเยี่ยม จะเจอเรื่องร้ายก็ขอให้รีบหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อที่ชีวิตจะได้พบเจอะเจอแต่สิ่งที่ดีงามต่อไป

 

มนุษย์รับทราบเหตุการณ์ความเป็นไป ผ่านชีวิตที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ยิ่งกว่านั้นความนิยม ที่มาพร้อมด้วยกระแสการไล่ตามที่ท่วมท้น ทำให้ลักษณะของการไล่ตามเพื่อทำการดูดวงนั้นเปลี่ยนไป ตามหลักความเชื่อถือของการดูดวงของชาวไทยในสมัยก่อนนั้น มักจะมาพร้อมกับเหตุทางหลักโหราศาสตร์ หลากหลายคู่มือเกี่ยวกับคำทำนายที่มีความเหมาะสม สามารถชี้ชัดให้เห็นว่า ดวงของมนุษย์มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ ของการเคลื่อนไหวในดวงดาว สิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นดวงชะตาที่มนุษย์ไม่ได้เลือกสรร แต่ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้เพราะมนุษย์ถูกสร้างขึ้นจากพระเจ้า แต่เพื่อชาวไทยสมัยใหม่ กลับนับถือความเชื่อถือตามหลักศาสนาพุทธโดยแท้ ความเป็นปกติจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไป มีเกิด มีดับ นับได้ว่าเป็นวัฎจักรของชีวิต แต่หากว่าการดูดวงสามารถบ่งบอกอนาคตได้ล่วงหน้า ว่าเราจำเป็นจะต้องพบเจอกับชีวิตในรูปแบบไหนบ้าง ย่อมเป็นช่องทางแห่งการพ้นทุกข์ใช่หรือไม่นั้น แต่ละคนย่อมที่จะตัดสินใจตอบคำถามนี้ให้กับตัวเอง

 

การที่คนเราได้รับทราบเรื่องราวภายในสิ่งที่ไม่ควรรู้  มีผลกระทบให้ความได้รู้ไม่ได้บ่งบอกว่า เราจะสามารถหลีกหนีได้ตลอดไป แต่ว่าการได้รับรู้ชี้ให้เห็นได้ถึงการแก้ไขปัญหาในขณะนั้น ถ้าหากแก้ไขได้ก็ย่อมดีกับตัวเอง แต่หากว่าแก้ไขไม่ได้ ก็ย่อมที่จะสร้างความทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้น ภายในเมื่อได้ทำการดูดวงมาแล้ว รู้เรื่องอนาคตและปัจจุบันของตัวเองแล้ว แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยให้แก้ไขอะไรได้อยู่ดี