การจัดกิจกรรม ประเพณีนิยมลอยกระทง

อีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่สามารถสร้างสีสันให้กับประเทศไทยได้อย่างมาก และสำหรับวันสำคัญหรือว่าขนบประเพณีสำคัญที่ว่านี้ก็คือ ประเพณีลอยกระทง ของประเทศไทยนั่นเอง สำหรับวันลอยกระทงของทุกปีนั้น ค่อนข้างตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งจะมีการกำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือว่าถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนา ก็จะตรงกับเดือนยี่เท่านั้น และถ้าหากเป็นการนับวันตามปฎิทินสุริยคติ จะมีขึ้นราวเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นเดือน 12 ในช่วงฤดูหนาวนั่นเอง เป็นเหตุให้ประเพณีลอยกระทงที่ถูกจัดขึ้นในทุก ๆ จังหวัด ทุก ๆ พื้นที่ภายในประเทศไทยนั้น มีบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบาย อีกทั้งยังคงมีสีสันที่สวยในช่วงฤดูน้ำหลากเช่นกัน
 
และสำหรับภายในปี 2557 นี้ ลอยกระทง ตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ซึ่งในส่วนของขนบประเพณีก็จะเป็นการรวมตัวกัน เพื่อจะเป็นการสักการะพระแม่คงคา พร้อมกับขอพรและกล่าวคำขอโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงพระแม่คงคาทุกพื้นที่ ที่คนเราทุกคนได้ล่วงเกิน และมีการนำน้ำมาใช้อาบ ดื่ม กิน เพื่อจะดำรงชีวิตในประจำวัน และเมื่อถึงลอยกระทงครั้งใด น้ำทุกบริเวณก็จะขึ้นเต็มสองฝั่ง เป็นเหตุให้เราสามารถมองเห็นสายน้ำได้อย่างชัดเจน อีกทั้งในวันลอยกระทงก็ยังคงเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กับเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงเสมอ ทำให้เราสามารถมองเห็นแม่น้ำที่มีแสงเดือนเฉิดฉาย ส่องแสงกระทบลงมา เป็นเหตุให้เห็นภาพแม่น้ำที่ดูสวยงาม และมีสันสันตระการตาจากแสงไฟในกระทงทุกใบที่ลอยมาตามกระแสน้ำนั่นเอง