การค้าขายขายสินค้าที่ตลาดโบ๊เบ๊

แม้รูปแบบของตลาดโบ๊เบ๊ที่มีการเริ่มต้นจัดจำหน่ายสินค้าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มแตก ทำให้การค้าขายในช่วงนั้นยังคงเป็นการซื้อขายแบบปูพื้น สินค้าโดยมากจะต้องมีความเหมาะสมต่อการนำมาจัดจำหน่าย โดยเฉพาะเสื้อผ้าที่สามารถจัดจำหน่ายได้เป็นจำนวนมาก และเป็นสินค้าเด่น ๆ แห่งตลาดโบ๊เบ๊ครั้งดั้งเดิม และในช่วงระยะเวลาต่อมา เมื่อความเจริญก้าวหน้าเข้ามาสู่ไทยมากยิ่งขึ้น จนทำให้ตลาดโบ๊เบ๊มีการจัดจำหน่ายสินค้าหลายประเภทรวมกัน ก่อให้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และถูกเพิ่มเติมเพิ่มเติม แต่ยังคงดำรงความเป็นตลาดโบ๊เบ๊ไว้มาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การซื้อขายและการขายสินค้า ก็ยังคงภาพลักษณ์เดิม ๆ ไว้อยู่ จนทำให้ผู้เดินทางส่วนใหญ่ ต่างให้ความสนใจกับการทัศนาจรมายังสถานที่แห่งนี้นี่แหละ

 
ตลาดโบ๊เบ๊
และสำหรับการจัดจำหน่ายสินค้าในปัจจุบันของตลาดโบ๊เบ๊นั้น มักจะมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ และสินค้ารูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีจัดจำหน่ายภายในตลาดโบ๊เบ๊มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ เลยกลายเป็นว่า หากจะต้องการสินค้าดีมีราคาถูก ก็สามารถเดินทางมาซื้อสินค้าที่ตลาดโบ๊เบ๊ได้ทุกเมื่อ ก่อให้เกิดความตรึงใจในการเลือกซื้อสินค้า ด้วยตลาดที่เกิดขึ้นครั้งสมัยเก่าแก่ แต่ยังคงดำรงไว้มาจวบจนถึงปัจจุบันตลาดโบ๊เบ๊โดยตรง และนี่ก็คือตลาดอีกรูปแบบหนึ่งของไทย ที่มีการรวมด้วยการค้าขายตั้งแต่สมัยเก่าก่อนจวบจนถึงสมัยนี้ไทยเรา เปรียบเสมือนเป็นสถานที่ที่ถูกจารึกไว้ด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกที่ตั้งหนึ่งโดยตรง